Nieuwe website

Welkom op onze nieuwe website!

Het heeft even geduurd maar hier is onze nieuwe website: centrumemmeloord.nl
De website van het Wijkplatform Centrum Emmeloord. Er staat misschien nog niet zoveel op, maar u kunt helpen er meer van te maken door met suggesties te komen. Heeft u ideeën , foto’s opmerkingen over de wijk laat het ons weten. Voor reacties: zie contact.

GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT:

Nieuwe bestuursleden voor het Wijkplatform.

Kom ons team versterken.

Het Wijkplatform Centrum

Het Wijkplatform bestaat uit een algemeen bestuur waarvan de rol van voorzitter uitgevoerd wordt door Derk Jacobsen de secretaris is vacant en de penningmeester is Ina van Maanen.

Het Dagelijks bestuur zijn vrijwilligers die maandelijks bij elkaar komen om alles te bespreken wat speelt of gaat spelen in wijk Centrum. Daarnaast is het Wijkplatform aanspreekpunt voor IGW. IGW wordt gevormd door gemeente, politie, Carrefour en Mercatus. Het Wijkplatform zet zich primair in (hoofdtaak) voor de leefbaarheid en de veiligheid.

Zo vindt er overleg plaats met ambtenaren van de gemeente, maar ook worden er maandelijks allerlei zaken besproken met Carrefour, Mohamed Bouhayouf en Ingrid Vriend van de gemeente. Verder heeft het Wijkplatform een adviserende taak en kunnen wij op allerlei beleidsterreinen advies geven wanneer gemeente daarom vraagt. Het Wijkplatform is de ogen en oren van en voor de gemeente, politie, Carrefour en Mercatus. Signalen vanuit de wijk op gebied van leefbaarheid en veiligheid pakken wij op. Of wel: daar willen wij ons meer op gaan richten. Naast de onderwerpen veiligheid en leefbaarheid is het bevorderen van de sociale samenhang in het centrum een belangrijk onderdeel.

Algemene leden kunnen een werkgroep vormen als het gaat om veiligheid, verkeer, jongerenoverlast of openbare ruimte of andere onderwerpen die meer aandacht vragen.

Omdat we ons meer willen richten op de primaire taken van een Wijkplatform gaan we een aantal zaken scheiden. Hiermee bedoelen wij dat we een andere vorm willen zoeken met de vrijwilligersgroep. Een heel belangrijke taak waar de groep vrijwilligers zich al voor inzet is samenhang in de wijk door middel van de knutsel momenten, koffiemorgens en allerlei andere activiteiten.

Wat hebben wij nodig en waar willen we naar toe.
1. Een aantal vaste, jaarlijks terugkerende, activiteiten vast op de agenda zetten zoals: gezamenlijk oppakken van de burendag, NLDoet
2. Algemene bestuursleden. Vrijwilligers die zich in willen zetten voor bijvoorbeeld: onderhoud groen, containers, veiligheid, jongeren en een vast aanspreekpunt voor alle vrijwilligers.

Zijn er bij de lezers mensen die denken, dat lijkt wel wat voor mij, reageer dan s.v.p.

Centrum Emmeloord op de kaart:

Onze mooiste foto’s